Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как събираме лични данни

Как събираме лични данни

При и по повод ползването на Приложението, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Приложението, а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Събираме данни директно от потребителите:

 • При регистрацията в Приложението, съответно при влизане в Приложението;

 • При активацията/деактивацията на пакети или услуги през Приложението;

 • При заплащане на сметки, съответно при зареждане на предплатени карти;

 • (Доп. на 16.05.2019 година) При избор или промяна на настройки в Приложението;

 • (Доп. на 17.06.2020 година) при управление на застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението;

 • (Доп. на 04.12.2020 година) При електронно подписване на документи чрез Приложението;

 • При ползване на услугата местоположение на най-близък магазин.

Автоматично генерирани данни са:

 • Данните за потребителя;

 • Данните за сметките;

 • Данните за кредита;

 • Данните за текущото потребление;

 • Данните за ползването на MyYettel

 • Данните за устройството;

 • (Доп. на 16.05.2019 година) Данните за настройките, които се задават по подразбиране, в случай че потребителите не са ги променили;

 • (Доп. на 16.05.2019 година) Данните за плана.

 • (Доп. на 17.06.2020 година) Данните за държава и престой в роуминг.

 • (Доп. на 13.10.2020. година) Данните за ниво на оторизация;

 • (Доп. на 13.10.2020 година) Обобщената информация за ползване на услугата „Онлайн защита“

 • (Доп. на 04.12.2020 година) Данните за генерирани документи;

 • (Доп. на 04.12.2020 година) Данните за електронно подписване.

Данни, които получаваме от трети лица са:

 • (Изм. на 20.03.2019 година, отм. на 13.10.2020 година);

 • В случай че потребителят е избрал да запази информация за кредитна или дебитна карта в Приложението за целите на последващи плащания с нея, Yettel получава от банкова или платежна институция (наш партньор) следната ограничена информация: вид на картата (напр. Visa или Mastercard); последни четири цифри от номера на картата; срок на валидност (месец и година) на картата; уникален номер за картата (token);

 • Информация дали плащане на сметка, съответно зареждане на предплатена карта, извършено чрез Приложението, е успешно или не. Тази информация се получава от банката или платежната институция, която обслужва съответната трансакция;

 • Аналитичните данни за измерване на аудиторията, които получаваме от трети лица (Google Analytics);

 • Аналитичните данни за грешки в Приложението, които получаваме от трети лица (Firebase Crashlytics);

 • Данни за потребителите, които получаваме от компетентни органи при упражняване на техните правомощия;

 • (Доп. на 17.06.2020 година) Данни за Застрахованите лица, които получаваме от потребителя, във връзка със сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.