Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Yettel App или Приложението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава официалното мобилно приложение на Йеттел България ЕАД.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Дефиницията за потребител се съдържа в Общите условия за ползване на мобилно приложение Yettel App, които са налични в меню Общи условия от профила на потребителя.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

(Доп. на 16.05.2019 година, доп. на 13.10.2020 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в Yettel приложението; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на Yettel; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана; данни за застраховка „Смарт Турист“; данни за държава и престой в роуминг; данни за ниво на оторизация; данни за услугата „Онлайн защита“.

(Доп. на 16.05.2019 година) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика за поверителност, са: данни за регистрация в Yettel; данни за потребителя; данни за заявките; данни за сметките; данни за кредита; данни за текущото потребление; данни за плащанията; данни за ползването на Yettel; данни за устройството; аналитични данни за измерване на аудиторията; аналитични данни за грешки в Приложението; данни за настройките; данни за плана.

(Доп. на 17.06.2020 година) Застраховано лице Това е физическо лице, което е определено като такова от потребителя, във връзка със застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

(Доп. на 17.06.2020 година) Чъбб Юръпиън Груп СЕ Чъбб Юръпиън Груп СЕ (Chubb European Group SE) е застрахователно дружество, съществуващо съгласно разпоредбите на френския Кодекс за застраховане, вписано в Регистъра на търговията и дружествата (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) в Нантер с регистрационен номер 450 327 374 и със седалище и адрес на управление във Франция: Ла Тур Карпе Дием, Плас де Корол 31, Еспланад Норд, Курбевуа 92400, Франция (La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France). Чъбб Юръпиън Груп СЕ има изцяло изплатен акционерен капитал в размер на €896,176,662 и е под надзора на френския Орган за финансов надзор (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)) с адрес 4, Плас дьо Будапест, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
Чъбб Юръпиън Груп СЕ действа в България въз основа на свободата на предоставяне на услуги чрез унгарския си клон Чъбб Юръпиън Груп СЕ Мягярорзаги Фьоктелепе (Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe), с регистрационен номер 01-17-000467, воден от Столичния съд като Съд за регистрация и следния адрес на управление: гр. Будапеща 1054, Сабадшаг тер 7. Чъбб Юръпиън Груп СЕ изготвя и публикува своя Годишен отчет за платежоспособността и финансовото състояние до 22 април всяка година.