Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за „Yettel България“ ЕАД.

Затова с тази Политика Ви информираме за начина, по който обработваме лични данни във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши корпоративни клиенти.

С цел по-голяма яснота и за удобство на читателите, на определени места в настоящата Политика сме посочили примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва лични данни. Тези примери не са изчерпателни.