Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Колко време съхраняваме личните данни

Колко време съхраняваме личните данни

Yettel съхранява данни за посетителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика или за да бъдат изпълнени задължения, произтичащи от законодателството.

Например данните от дневниците на посетителите се съхраняват до края на календарната година, непосредствено следваща годината, през която е извършено вписването (напр. ако е извършено посещение през 2018 година, данните от дневника на посетители ще се съхранява до края на 2019 година), а логовете се съхраняват за срок до 1 (една) година от генерирането им в системите за контрол на достъпа.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават, освен ако са необходими за висящо досъдебно, съдебно или друго производство, или при постъпила жалба от физическо лице, която следва да бъде разгледана от Yettel.