Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни при осъществяване на контрол на достъп

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни при осъществяване на контрол на достъп

Обработващи личните данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери

Примери за обработващи лични данни:

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение, съответно на IT системи, в които се съхраняват видеозаписи и/или снимки, които понякога е необходимо да достъпят видеозаписите или снимките, за целите на предоставяне на услугите;

  • Доставчици за охранителни услуги, които се извършват съгласно Закона за частната охранителна дейност;

  • Доставчици на консултантски услуги и др.