Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как събираме лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

Как събираме лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

При посещаване на обект, в който се осъществява контрол на достъпа, посетителите предоставят следните данни:

  • Име, презиме и фамилия;

  • Организация, от името на която (или по възложение на която) лицето посещава обекта (доколкото е приложимо);

  • Телефонен номер (при еднократно посещение на обекти, които са класифицирани като такива от стратегическо значение за националната сигурност съгласно действащото законодателство).

Тези данни се записват в дневника на посетителите за съответния обект.
Когато е необходимо за целите на посещението, на посетителя се предоставя временна карта за достъп. В такива случаи обработваме информация за предоставената карта, както и за логовете, генерирани при нейното ползване.