Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как обработваме лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

Как обработваме лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

Обработваме данни, за да предотвратяваме, установяваме и разследваме противоправни действия в наши обекти yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Сигурността и превенцията на действия, които противоречат на установения в Република България правен ред, са от изключително значение както за нас, така и за нашите потребители, служители и посетители.

Поради това, обработваме лични данни при осъществяването на контрол на достъпа до наши обекти, с цел да предотвратяваме, възпираме, установяваме и разследваме противозаконни действия, които са от естество да:

  • застрашат или увредят живота и/или здравето на лицата, намиращи се в обектите, където се извършва контрол на достъпа;

  • компрометират сигурността на личните данни на нашите потребители и/или служители (напр. случайно или незаконно унищожаване и/или загуба на данни, неправомерен достъп до данни, неправомерно изменение или разпространение на данни и др.);

  • застрашат или увредят имуществото и/или другите активи на Yettel (съответно имуществото и/или активите на трети лица).

Обработваме данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от действащото законодателство yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В определени случаи законодателството на Република България задължава Yettel да обработи личните данни, събрани при осъществяване на контрол на достъпа, за определени цели.

Пример

Например, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него данни за посетители, които имат значение за съответното дело.

Обработваме данни, за да изпращаме сигнали до компетентни органи и да им предоставяме информация yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай че установим противозаконни действия (виж Обработваме данни, за да предотвратяваме, установяваме и разследваме противоправни действия в наши обекти по-горе), може да обработим данни за посетител, за да подготвим и изпратим сигнал до компетентните органи (напр. органите на МВР, прокуратурата или др.), с оглед образуването на производство и извършване на разследване.