Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Тази Политика за личните данни е актуална към 02.12.2021 година. Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Теленор България“ ЕАД и „Теленор“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“. Настоящата Политика за личните данни може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на Участници в Кампании или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).