Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Основни принципи при обработка на данните

Основни принципи при обработка на данните

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;
Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;
Обработваме лични данни за провеждане на Кампания според приложимите Условия;
Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

Прочети повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp
  • Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

  • Съобщаваме на Участниците какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.

  • Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.

  • Зачитаме правата, които Участниците имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

  • Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на Участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.