Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Колко време съхраняваме личните данни на участниците

Колко време съхраняваме личните данни на участниците

Yettel съхранява личните данни на Участниците толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството (напр. съгласно данъчното и счетоводното законодателство е предвиден 11-годишен срок за съхранение на счетоводни документи (служебна бележка, фактури и др.).

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

  • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния Участник, която следва да бъде разгледана от Yettel; или

  • съответният Участник е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за Участниците се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.