Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как защитаваме личните данни на участниците

Как защитаваме личните данни на участниците

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите Участници, така и за Yettel. В съответствие с изискванията на действащото законодателство Yettel предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на Участниците в безопасност.

Прочени повече:

За да осигури защита на личните данни на Участниците Yettel използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др).

За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel са приети множество политики, които регламентират обработката на данни. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, псевдонимизация и др.) както по отношение на „данните в движение“ (data in transit) така и за „данните в покой“ (data at rest).

В Yettel има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализирани отдели които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.