Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как събираме лични данни за участниците в кампании

Как събираме лични данни за участниците в кампании

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Yettel събира лични данни за Участниците в Кампания: (i) директно от самите тях при заявяването им на участие/регистрация в Кампания; (ii) от системите на Yettel, в случай че участието в дадена Кампания не изисква регистрация – това е възможно единствено ако Участниците ползват продукти и/или услуги на Yettel и са автоматично включени в съответната Кампания, т.к. отговарят на критериите за участие в нея, предвидени в съответните Условия (такива са данните относно услугите и продуктите на Yettel).
Създадено от Участниците съдържание се предоставя от самите тях, за да могат да участват в Кампания и евентуално разпределението на награди, ако такива са предвидени в Условията за съответната Кампания.

Събираме лични данни директно от Участниците в дадена Кампания:

  • При регистрацията им за участие в Кампанията;

  • При обаждане/свързване на представител на Yettel с Участник съобразно Условията на съответната Кампания (например: за предоставяне на информация, уточняване на условия и начини за покупка/получаване на лизинг на устройство, за получаване на данни свързани с получаването на наградата от определените за печеливши Участници и др.).
    (Доп. на ……….. година, в сила от …………. година)

Събираме лични данни директно от Участниците в дадена Кампания:

  • При включване на съществуващи потребители на продуктите и услугите на Yettel в различни томболи за награди, когато отговарят на критериите за участие – напр. закупили са определен модел устройство през периода на дадена Кампания, извършили са плащане над определен размер в мобилното приложение Yettel България или други.