Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Информация за връзка с Yettel

Информация за връзка с Yettel

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, е администраторът на лични данни, които се обработват в настоящата Политика за личните данни.

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщате към нашия център за обслужване на клиенти. Информацията за контакт с Центъра за обслужване на клиенти е публикувана на следната страница: https://www.yettel.bg/bg/private/online-request Центърът за обслужване на клиенти може да Ви помогне да се свържете с длъжностното лице по защита на данните за „Yettel България“ ЕАД.