Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как защитаваме лични данни

Как защитаваме лични данни

Изграждането и запазването на доверие между нас и посетителите е стратегически приоритет за Yettel. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение за нас в Yettel. Наша основна цел е посетителите да се чувстват в „сигурни ръце“. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Yettel предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните им данни в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на посетителите, Yettel използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др). За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel са приети множество политики, които регламентират обработката на данни. В Yettel има назначено длъжностно лице по защита на данните, звена за сигурност и специализирани отдели които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.

Виж повече

За да осигури защита на личните данни на посетителите, Yettel използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др). За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel са приети множество политики, които регламентират обработката на данни.
В Yettel има назначено длъжностно лице по защита на данните, звена за сигурност и специализирани отдели които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.