Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Права на физическите лица

Права на физическите лица

Физическите лица, чиито лични данни Yettel обработва съгласно тази Политика, имат право:

  • да поискат от Yettel достъп до и/или корекция на отнасящите се за тях лични данни, съгласно предвиденото в Регламента;

  • да поискат от Yettel да ограничи обработката на отнасящи се за тях лични данни и/или да ги изтрие, в случаите, предвидени в Регламента;

  • да възразят срещу обработката на лични данни, отнасящи се за тях, съгласно предвиденото в Регламента;

  • да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че според тях Yettel нарушава законодателството за защита на личните данни.