Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Обработка на лични данни извън територията на България

Обработка на лични данни извън територията на България

Като правило Yettel се стреми да не изпраща лични данни, които се обработват съгласно тази Политика, извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО).

В определени случаи обаче може да се наложи определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга по поддръжка на информационна система на Yettel, която не може да бъде извършена без достъп до лични данни), при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай че се наложи лични данни на доставчик – физическо лице, представител, лице за контакт и/или служител да бъдат изпратени от Yettel към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата Политика и при наличие на някое от следните условия:

  • Когато е налице решение на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;

  • Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия;

  • Когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен ангажимент към съответния доставчик, представител, лице за контакт и/или служител;