Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Срокове за съхранение на лични данни

Срокове за съхранение на лични данни

Yettel съхранява личните данни, които обработва съгласно тази Политика, толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в нея (напр. за срока на валидност на договорите със съответните доставчици, до уреждане на взаимоотношенията между страните, до изтичане на приложими давностни срокове или др.), или за да бъдат спазени изисквания на приложимото законодателство. Например, Yettel е длъжно да съхранява данните, съдържащи се документи за данъчен и осигурителен контрол, за период от 11 години.