Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как защитаваме личните данни

Как защитаваме личните данни

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите доставчици е приоритет за Yettel. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни на доставчиците (когато са физически лица), техните представители, лица за контакт и служители, е от първстепенно значение за Yettel. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Yettel предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни в безопасност.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да осигури защита на личните данни Yettel използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др).

За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel са приети множество политики, които регламентират обработката на данни.

В Yettel има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализирани отдели, които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.