Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Информация за връзка с Yettel

Информация за връзка с Yettel

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни съгласно тази Политика може да се обръщате към нашия Център за обслужване на клиенти.

Информацията за контакт с Центъра за обслужване на клиенти е публикувана на следната страница www.yettel.bg/help-and-support/digital-customer-service/contact-us

Центърът за обслужване на клиенти на Yettel може да Ви помогне да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Тази Политика е актуална към 11.03.2024 година и може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на засегнатите лица или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).