Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • За какви цели и на какво основание обработваме данни

За какви цели и на какво основание обработваме данни

Yettel използва личните данни въз основа на свой законен интерес, състоящ се в ефективното планиране и управление на търговската мрежа, стимулиране на продажбите, увеличаване на добавената стойност за потребителите на предлаганите продукти и услуги, и повишаване на нивото на обслужване в Обектите.

По-конкретно, Yettel ще извършва автоматизиран анализ на човекопотока в Обектите за следните цели:

  • Планиране на развитието на търговската мрежа;

  • Оптимизиране на работата на персонала, работното време и графиците в Обектите;

  • Измерване и подобряване на ефективността на продажбите в Обектите;

  • Измерване и подобряване на нивото на обслужване;

  • Посрещане по оптимален начин клиентските нужди, чрез подобряване на физическото разположение на стоките и продуктите в Обектите;

  • Оптимизиране на разположението на касите в Обектите и графиците на продавач-консултантите;

  • Подобряване и прецизиране на процесите по разработка на продукти и услуги;

  • Усъвършенстване на обучението на служителите в Обектите и подходите на клиентско обслужване.