Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Актуализиране на политиката

Актуализиране на политиката

Тази Политика е актуална към 01.03.2020 година.
Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на Посетителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Препоръчително е Посетителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика, която е публикувана на www.yettel.bg/privacy.

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.