Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Какви данни обработваме по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Какви данни обработваме по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Данни за MAC адреси yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са уникални идентификатори на Wi-Fi мрежовите контролери на мобилните устройства на Посетители. При извършване на автоматизиран анализ на човекопотока, MAC адресите се трансформират чрез сигурна еднопосочна хеш (hash) функция по такъв начин, че Yettel да не може да възстанови оригиналните MAC адреси.

Демографски данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за:

  • биологичния пол на Посетителите;

  • приблизителната възраст на Посетителите.

Демографски данни се обработват ЕДИНСТВЕНО в Обекти, на входа на които е поставен следният информационен стикер:

foot-counter-privacy-icon-1.jpg

Демографски данни НЕ се обработват в обекти, на входа на които е поставен следният информационен стикер:

Foot-counter-privacy-icon-2.jpg