Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как събираме и обработваме лични данни по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Как събираме и обработваме лични данни по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Как събираме данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При извършването на автоматизиран анализ на човекопотока, данни за Посетителите се генерират автоматично от монтирани в Обектите:

 • стереоскопични сензори; и

 • куполни камери, чрез които се събират Демографски данни. Куполни камери са инсталирани ЕДИНСТВЕНО в Обекти, на входа на които е поставен следният стикер:

foot-counter-privacy-icon-1.jpg

Как обработваме данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При извършването на автоматизиран анализ на човекопотока не се събират или създават изображения, аудио- или видеозаписи на Посетителите.
При извършването на автоматизиран анализ на човекопотока в Обектите данните се обработват и съхраняват в обобщен и анонимен вид под формата на статистически доклади, които не позволяват идентификацията на отделен Посетител.

Примери:
От сензорите ще се предоставят обобщени и анонимни отчети на ниво магазин и зададен времеви период, както следва:

 • Брой лица, влезли в магазина;

 • Брой лица, излезли от магазина;

 • Натовареност на магазина;

 • Разпределение на трафика от хора във времето;

 • Средна продължителност на престоя в магазина;

 • Време, прекарано в продуктови зони;

 • Посещения в продуктови зони;

 • Извървяно разстояние в магазина;

 • Среден размер на опашката в магазина;

 • Опашки, разпределени по касите в амагазина.
  От куполните камери за демографски анализ ще се предоставят обобщени и анонимни отчети на ниво магазин и зададен времеви период, както следва:

 • Съотношение между жени и мъже, посещаващи магазина;

 • Разпределение на посетителите по възраст и пол;

 • Тенденции в средната възраст.