Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Дефиниции по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Посетител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава физическо лице, което работи в или посещава обект, където се осъществява автоматизиран анализ на човекопотока.

Обект yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава магазин, сграда, офис или помещение на Yettel, в който се осъществява автоматизиран анализ на човекопотока. Магазините, сградите, офисите или помещенията, в които Yettel осъществява автоматизиран анализ на човекопотока, са обозначени с един от следните информационни стикери, които са поставени на входа:

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика, са посочени по-долу.