Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

New_prepaidpackage_visualisation_15000_15000mb_0.png

15,00 лв.

 • 15 000 MB за първите три дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE/5G мрежата на Yettel в България и 15 000 MB за 30 дни;
 • 1000 минути към всички национални мрежи в България;
 • 500 минути в мрежата на Yettel;
 • 3 лева кредит;
 • Мобилен интернет през 5G мрежата на Yettel.

ОПИСАНИЕ

С предплатен пакет Yettel 15 лв. ползвате предплатен план Yettel с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

До 30.04.2024г. получавате:

 • 3 лв. кредит валиден за срок от 60 дни след активацията;
 • 15 000 MB за първите три дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 15 000 MB за 30 дни;
 • 500 минути към всички национални мрежи в България.
 • 1000 минути в мрежата на Yettel в България.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане.

За настоящия предплатен пакет не могат да бъдат закупувани и активирани допълнителни пакети, както и не може да се преминава към други тарифи, включително и Стандартен предплатен план.

Националните минути включени в предплатената карта не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE/5G мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE/5G” и „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE/5G мрежата“.

Пакетът не включва услуги в роуминг.

Цени: Разговори към всички национални мрежи 0,45 лв./мин.; разговори към 5 номера от група За приятели: 0,29 лв./мин.; SMS към национални мрежи: 0,29 лв./SMS; SMS към международни мрежи зона ЕС 0,14 лв./SMS. Пренос на данни в България: 0,01 лв./MB. Всички останали услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети, публикувана на Yettel.bg.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

УСЛОВИЯ

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

След активация на пакета се предоставят допълнителни 15 000 MB за ползване в България, валидни за срок от 3 дни или до тяхното изчерпване, което настъпи по-рано.

След изтичането на срока от 3 дни или изчерпването им, потребителят ще започне да използва предоставените 15 000 MB със срок за ползване от 30 дни в мрежата на Yettel в България.

Ако ползвате предплатен план Yettel, ползвате и промоционални условия при всяко направено презареждане на картата с най-малко 10 лева, както следва (валидно от 15.05.2023 до 31.03.2024г.)

Условия при активиране на предплатен стартов пакет Yettel 15 лв. и презареждане на предплатен план Yettel

Такса
Национални минути
Yettel мобилни минути МВ за ползване в България* Валидност на минутите и MB
При активиране на картата - 1000 мин 500 мин
15 000 MB
30 дни
При презареждане от 10 до 14.99 лв. 9 лв.
200 мин
200 мин
5 000 MB
20 дни
При презареждане от 15 лв. или повече 9 лв. 600 мин 600 мин 20 000 MB 20 дни

Националните минути включени в предплатената карта не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700.
Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Yettel - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 10 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE/5G мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

*Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE/5G мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE/5G” и „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE/5G мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Активиране на допълнителни пакети

 • За Предплатен стартов пакет Yettel 15 лв. не могат да бъдат закупувани и активирани допълнителни пакети.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

 • Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

 • В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE/5G мрежата

 • Тарифиране на интернет трафик:

  • При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB.

 • Достъп до 4G/LTE/5G мрежата на Yettel:

  • Първоначално предоставените при активация на картата 15 000 MB + 15 000 MB се ползват в мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE/5G стандарт на мрежата и важат за използване на територията на Република България.

  • Ползването на мобилен интернет в България е при следните максимални скорости на изтегляне (download) и качване (upload), изчислени при идеални условия: 2G–Download до 236kbps (EDGE) Upload до 118kbps (EDGE); 3G–Download до 42Mbps (DC-HSDPA) Upload до 5.7Mbps (HSUPA); 3G–Download до 21Mbps (HSPA+) Upload до 5.7Mbps (HSUPA); 4G–Download до 100Mbps (LTE) Upload до 38Mbps (LTE); 4.5 G – Download до 150 Mbps (LTE Advanced) Upload до 38 Mbps (LTE); 5G – до 1 Gbps/150Mbps.

  • Достъпът до 4G/LTE/5G мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия за МВ за ползване в България, извършено в периода на валидност на МВ с 4G/5G достъп.

  • Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE/5G мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новите предоставени допълнителни условия с MB или този на текущо ползваните MB.

  • В случай че не се извърши презареждане, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост само според 2G/3G/4G/5G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България.

  • Ползването на 4G/LTE/5G мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G/5G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

ВАЛИДНОСТ НА SIM КАРТАТА И КРЕДИТА

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

 • Стандартен предплатен план на Yettel
 • Предплатен план Приятели
 • Предплатен план Yettel
Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-