Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Предплатен план Recharge (старо име на плана - предплатен план Yettel)

С предплатен план Recharge (старо име на плана - предплатен план Yettel) получавате минути или МВ при всяко направено презареждане.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Презареждане

От 01.11.2022г. до 31.08.2024г. получавате:

Допълнителни условия при презареждане за предплатени пакети Hello и Hello Plus
Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Yettel мобилни минути МВ за ползване в България * МВ за ползване в роуминг в зона ЕС Валидност на минутите и MB
При презареждане от 8 до 9.99 лв. 7 лв. 50мин. 100 мин. 1000MB 3900 MB 14 дни
При презареждане от 10 до 14.99 лв. 8 лв. 500мин. 500мин. 12000MB 4400 MB 14 дни
При презареждане от 15 лв. или повече 10 лв. 600мин. 600мин. 20000MB 5500 MB 20 дни

Условия при презареждане валидни преди 02.06.2021

При презареждане с хартиен ваучер с номинал 6лв (до изчерпване на количествата), презареждане чрез easypay, ePay с номинали до 7.99лв, условията по презареждане са както следва:

Такса Национални минути и роуминг в зона ЕС Yettel мобилни минути МВ за ползване в България и роуминг в зона ЕС* Валидност на минутите и MB

При презареждане от 6 до 7.99 лв.

5 лв. 50 мин. 100 мин. 750 MB 14 дни

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.
Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението Yettel.

При активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в ЕС в комбинация с допълнителен пакет с включени MB за ползване в България се изчерпва с приоритет допълнителният пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в ЕС, дори неговата дата на валидност да е по-далечна от тази на допълнителния пакет с включени MB за ползване в България.

Пример:

Потребител си купува предплатен стартов пакет с първоначален бонус от 8000 МВ, валидни за България, и 4400 MB, валидни за роуминг зона ЕС (валидни за 14 дни), след което веднага презарежда със сумата от 20 лв., получава (20 000 МВ) валидни за България и (5500 МВ), валидни за роуминг зона ЕС (валидни за 20 дни) и закупува допълнителен пакет с 3500 MB за споделено използване в България и роуминг в зона ЕС, валидни са 30 дни.

- Ако потребителят се намира в България първо ще започне да ползва от допълнителния пакет с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (3500 МВ). При изчерпване на този пакет, ако не е изтекла валидността от 20 дни, ще продължи да използва пакета с МВ, валидни за България (8000 MB + 20 000 MB).

- Ако потребителят се намира в роуминг зона ЕС при наличие на описаните пакети, при потребление на мобилен интернет от предплатения номер на потребителят, ще се използва първо пакета с МВ валидни за роуминг зона ЕС (4400 МВ + 5500 MB), като след неговото изразходване ще се използва пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (3500 МВ).

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Активиране на допълнителни пакети

 • При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта на Предплатен план Yettel се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.
 • При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет & приложения или допълнителни пакети Roam&Surf,допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

 • Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
 • В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
 • За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

 • При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
 • Ако се генерира интернет трафик в роуминг, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупенен такъв пакет.
 • Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
 • Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долу изброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
  • Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС; или
  • Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп.
   Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
 • В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.

Всички цени са с включен ДДС.

 

ВАЖНО

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилното приложение Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-