Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Начало
 • Планове За Домашни Телефони Home 12 Месеца Yettel Намери Баланса Си

ПЛАНОВЕ ЗА ДОМАШНИ ТЕЛЕФОНИ - HOME - 12 МЕСЕЦА

Home 7.99

Неограничени минути Неограничени минути

7,99 лв. Месечният абонамент не се променя след изтичане на първоначалния срок на договора

4,08 евро

12 месеца

Home 11.99

Неограничени минути Неограничени минути
600 минути 600 минути

11.99 лв.Месечният абонамент не се променя след изтичане на първоначалния срок на договора
6.13 евро

12 месеца

Home 14.99

Неограничени минути Неограничени минути
1000 минути 1000 минути

14.99 лв.Месечният абонамент не се променя след изтичане на първоначалния срок на договора
7.66 евро

12 месеца

*Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Изразходване и валидност, тарифиране и отчитане на минутите

 • Минималното първоначално време за таксуване на национални и международни разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
 • Включените минути на месец, които не са изразходени през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
 • За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • Таксата за първоначално свързване е 0 лв.
 • Цената на таксуване на минута към мобилни номера от национални мрежи, след изчерпване на включените минути, е 0,32 лв.
 • Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.

Промени в договора или абонаментния план

 • Абонаментен план за фиксиран домашен телефон може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Може да бъде заменен със същия или по-висок месечен абонамент. При активен срочен договор за фиксиран домашен телефон не може да се премине към абонамент с безсрочен такъв.
 • При промяна на абонаментен план неизразходваните минути, както и промоционални условия, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
 • Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.

Добре е да знаеш:

 • Активиране на услугата още в магазина - без такса за инсталиране и без излишни кабели.
 • За да се възползваш от предимствата на абонаментен план за домашен телефон, е необходимо да имаш подходящ телефонен апарат. Може да избереш, според твоите нужди и предпочитания, най-подходящия за теб от нашите предложения.
 • Посочените условия и цени са валидни за частни лица и корпоративни клиенти, при сключване на нов договор за нов фиксиран номер на абонаментен план Home 11,99, както и за настоящи клиенти, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.
 • Максималният брой фиксирани номера, предоставени от Yettel, които един потребител може да притежава, e два.
 • Посочените цени и условия за пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.
 • Информация относно разпределението на държавите и мрежите от международни Зона 1 и Зона 5, както и актуални цени на таксуване на минута, след изчерпване на включените минути за международни обаждания към съответната международна зона, можеш да откриеш тук.
 • Виж всички останали цени на услуги.

Допълнителна информация:

Как да получа услугата?

Можеш да получиш повече информация и да се абонираш за планове Home, като посетиш най-удобния за теб магазин от търговската мрежа на Yettel.

Осъществяване на изходящи обаждания

За да се обадиш на фиксиран номер в България, e необходимо винаги да избираш кода на населеното място и номера. Това важи и при избиране на селищни номера.
Например, ако си в София и желаеш да се обадиш на фиксиран телефон 123 45 67 в същия град, набери: 02 123 45 67. За да се обадиш на същия телефон във Варна, набери 052 123 45 67.
Избирането на мобилен или международен номер е стандартно.
Кратки номера не са достъпни от фиксирания номер за всички планове за домашен телефон.
Обаждания от фиксиран номер към други национални фиксирани номера могат да бъдат осъществявани единствено към клиенти на фиксирана телефония на оператори, с които Yettel има договори за взаимно свързване.

Пренасочване на повикване

 • Пренасочване на повикване (Call Forward) ти позволява да прехвърляш (пренасочваш) повикване от фиксирания си номер към друг национален фиксиран или мобилен номер. Разговорът към номера, към който е направено пренасочването, се тарифира според условията на абонаментния план, използван от теб като стандартен изходящ разговор от фиксираната мрежа на Yettel към номер от мрежата на съответния оператор, към който е пренасочено повикването.
 • За да използваш услугата Пренасочване на повикване, трябва да въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и да натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 6 от менюто.
 • При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Номер за допълнителна фина настройка на фиксирана услуга

Ако си абонат на фиксирана услуга можеш да набереш номер 1717 от клавиатурата на твоето фиксирано устройство, за да се извърши автоматична фина настройка на фиксираната ти зона.

Проверка на текуща сметка и включени минути

Можеш да провериш текущата си сметка и използвани минути, като :

 • се регистрираш на уеб портала на Yettel (my.yettel.bg)
 • се обадиш на номер *123 от фиксиран номер
 • се обадиш на номер 123 от мобилен номер
 • се обадиш на номер 089 123 от номер на друг оператор (тарифирането се определя от използвания оператор)
 • въведеш от клавиатурата на своя телефон *123# и натиснеш бутона за набиране, след което избереш опция 1 за Проверка на сметка или опция 2 за Проверка на използвани минути от менюто
  Обажданията към *123 и 123 се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане.

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-