Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Условия и планове за хора с увреждания

Отстъпка

Лица с трайно намалена работоспособност могат да се възползват от преференциални условия при абониране на предлаганите от Yettel абонаментни планове за услуги (с изключение на Плановете за хора със зрителни и слухови увреждания), абонаментни планове за домашен телефон и абонаментни планове за интернет и телевизия, които са със стандартни условия, и да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.
Всяко лице с трайно намалена работоспособност с 50% или над 50% има право да получи отстъпка в размер на 20% от месечния абонамент само за един ползван от него номер за периода на договора.

Предимства

Получаваш 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.

Какви са условията да ползвате отстъпка от месечен абонамент за хора с увреждания?

Може да се възползваш от отстъпката от стандартен месечен абонамент, ако си физическо лице с трайно намалена работоспособност 50% или над 50% и сключвате нов срочен договор за период от 1 или 2 години по предлаганите от Yettel планове.

Добре е да знаеш:

Информация за таксите на неупоменатите услуги може да намериш в действащия ценоразпис на Yettel.

Условия yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да се възползваш от предлаганата отстъпка, трябва да отговаряш на критериите за Лице с трайни увреждания.

Лица с трайни увреждания са:
  • Лица с анатомични, физиологични или психически увреждания

  • Лица с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек

  • Лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 50 % и над 50 %

Степента на трайно намалена работоспособност се доказва с Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК)

Физически лица с трайни увреждания могат да се възползват от:
  • 20% отстъпка от стандартен месечен абонамент на избран абонаментен план на Yettel с изключение на План за хора със зрителни или План за хора със слухови увреждания.

  • или от съответните промоционални условия, които Yettel може да предлага за стандартните си абонаментни планове, но без да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания.

Промени в договор или абонаментен план при възползване от опцията за 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания:

  • Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.

  • Можеш да промениш абонаментния си план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Планове за хора със зрителни и слухови увреждания Ако си нов или настоящ клиент на Yettel, физическо лице с установена степен на слухово или зрително увреждане можеш да избереш:
  • да се възползваш от 20% отстъпка от стандартен месечен абонамент от предлаганите от Yettel планове или

  • да се абонираш за План за хора със зрителни увреждания или План за хора със слухови увреждания, в зависимост от твоята необходимост.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със зрителни увреждания е да има Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК) за установена степен на зрително увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със слухови увреждания е необходимо да предостави Експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК за установена степен на слухове увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Клиенти със зрителни увреждания могат да се абонират само на План за хора със зрителни увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на който и да е друг абонаментен план със стандартни условия. Клиенти със слухови увреждания могат да се абонират само на План за хора със слухови увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на абонаментен план със стандартни условия. Отстъпката от 20% е приложима за абонаментни планове, различни от Планове за хора със слухови и зрителни увреждания.

Планове за хора със зрителни и слухови увреждания yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Име на абонаментен план План за хора със слухови увреждания План за хора със зрителни увреждания
Национални минути и роуминг в зона ЕС(на месец) 150 мин. 2000 мин.
Национални МВ 5000 MB 2000 MB
Роуминг  МВ в зона ЕС 10800 MB 10800 MB
SMSи в мрежата и извън мрежата на Yettel 500 -
Месечен
абонамент
11.99 лв 11.99 лв

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-