Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Михаела Калайджиева

Михаела Калайджиева е главен директор “Корпоративна политика” на Йеттел България. Тя ръководи екипите, отговорни за правните въпроси, личните данни и регулациите, както и отношенията с държавната администрация, регулаторите и други заинтересовани страни.

Михаела Калайджиева има над 20 години опит в сферата на правото, регулациите и телекомуникациите. Доказан експерт в търговското право, тя е участвала в процеса на приватизация на Българската телекомуникационна компания, както и в създаването на втория GSM оператор в страната.

Между 2001 и 2008 година ръководи правните, регулаторни и корпоративни отношения на GLOBUL. Като главен секретар на Vivacom между 2008 и 2013 г. ръководи екипите Човешки ресурси, Връзки с обществеността, Регулации и конкуренция, а сред отговорностите ѝ попадат корпоративна комуникация, корпоративната социална отговорност и спонсорствата.