Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Jun 25, 2024, 4:42:42 PM

Yettel започва да показва цените си и в евро

Във връзка с очакваното приемане на еврото като официална валута на България, Yettel започва да показва всичките си цени едновременно в евро и в лева. Целта ни е да ти помогнем, по възможно най-лесен начин, да се ориентираш каква ще е сумата, която ще заплащаш за нашите услуги след приемането на новата валута.

Къде ще се виждат цените в лева и в евро?

Във връзка с очакваното приемане на еврото като официална валута на България, Yettel започва да показва всичките си цени едновременно в евро и в лева.

В приложението Yettel

Yettel започва да показва всичките си цени едновременно в евро и в лева.

В сайта на Yettel.bg

Yettel започва да показва всичките си цени едновременно в евро и в лева.

Във фактурата на Yettel

Yettel започва да показва всичките си цени едновременно в евро и в лева.

Защо го правим сега?

Освен да говорим за прозрачност, се стремим и да я случваме. Искаме да бъдем максимално прозрачни и да ти дадем възможността да проследиш и свикнеш с  двойното визуализиране на цените.

Въпроси и отговори

Преходът към показване на цените и в евро ще ви предостави по-лесен начин за съпоставяне на цените и ще ви помогне да прецените сумата, която ще заплатите за нашите услуги след приемането на новата валута.

Превалутирането на цените между лева и евро ще се извършва автоматично по обменния курс между двете валути – 1.95583 лева към евро.

o Ще се използва обменният курс между евро и лева с всичките пет знака след десетичната точка, като цената, която ще заплатите ще се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Нищо няма да се промени за настоящите ни клиенти на абонаментни и предплатени услуги. При последваща сделка, договор или активиране на услуга ще виждаш цените и в двете валути.

Фактурите, които получаваш от нас, ще съдържат сумата, която следва да заплатиш за услугите, които ползваш, както в лева, така и в евро.

Визуализирането на цените и в евро има за цел да улесни клиентите ни да се ориентират в стойностите на услугите ни и в двете валути и да подготви бизнеса ни за бъдещето в контекста на очакваното приемане на еврото като официална валута на България.

Не. На този етап в България все още не е прието еврото като официална валута, затова въпреки че ще се виждат цените както в лева, така и в евро, ще можеш да заплащаш само в лева до официалното приемане на еврото.

С нас получаваш прозрачност и неограничени възможности

Освен да говорим за прозрачност, се стремим и да я случваме. Искаме да бъдем максимално прозрачни и да ти дадем възможността да проследиш и свикнеш с  двойното визуализиране на цените.

Смартфони от Yettel

Към смартфоните

Абонаментни планове от Yettel

Към плановете

Мобилното приложение Yettel

Към приложението