Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС YETTEL

Как подписваме документите за подновяване на план?

За да можем да осигурим моменталното изпълнение на твоята поръчка за подновяване на абонаментния ти план с избраните от теб условия, ние представяме изцяло дигитално преживяване, което изключва нуждата от подписване на договор на хартиен носител и го заместваме с изцяло електронно подписване от двете страни – от твоя страна като клиент и от страна на Yettel като предоставящ услугата.
Подписването от страна на Yettel става посредством електронен подпис чрез цифров сертификат (ЕПЦС). ЕПЦС дава сигурността, че документите, които подписваш с поредица от действия, извършени от теб в наш дигитален канал и потвърдени с еднократна уникална парола, получена на мобилния ти номер, са подписани електронно и от страна на Yettel, при това по начин, който осигурява достоверна дата и интегритет на документа.

Какво точно представлява електронният подпис на Yettel?

Електронният подпис на практика представлява математическа функция, получена след криптиране на информацията. Криптирането е с цел удостоверяване самоличността на изпращача, да се гарантира, че информацията в електронния документ не е променяна след поставяне на подписа, както и да се осигури, че точно този електронен документ съществува към даден момент. Това означава, че след като Yettel подпише документа и ти го достъпиш, той ще носи в себе си информация за точния момент на подписване. Всяка промяна на документа след поставяне на подписа ще го анулира и документът ще бъде невалиден. Това ти дава сигурност, че след приключване на процеса по подписване, съдържанието на документа ще остане непроменено и той ще има достоверна дата.

Защо при отваряне на подписан документ със софтуер за PDF документи излиза предупреждение, че той е с непотвърден електронен подпис?

За да виждаш документа като валидно подписан, е необходимо да валидираш електронния подпис, с който Yettel го е подписал. Възможностите са две:

 • През менюто на твоя софтуер за работа с PDF документи. Можеш да видиш стъпките в детайли, описани по-долу:

Валидиране на електронен подпис на документ от мобилното приложение Yettel, подписан от Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

1. Отвори документа и кликни на бутона Signature Panel:

otr-screen-1.png

2. Кликни с десен бутон на подписа и избери опцията Show Signature Properties

otr-screen-2.png

3. Избери опцията Show Signer’s Certificate:

otr-screen-3.png

4. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

otr-screen-4.png

5. Избери опцията Add to trusted certificates:

otr-screen-5.png

6. Избери опцията „ОК“:

otr-screen-6.png

7. Маркирай оказаните чекбоксове и избери „ОК“:

otr-screen-7.png

8. Отново избери опция „ОК“:

otr-screen-8.png

9. От прозорец Signature Properties, избери опция Advanced Properties:

otr-screen-9.png

10. От прозореца избери опцията Show Certificate:

otr-screen-10.png

11. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

otr-screen-11.png

12. Избери опцията Add to trusted certificates:

otr-screen-12.png

13. Избери опцията „ОК“:

otr-screen-13.png

14. Маркирай оказаните чекбоксове и избери „ОК”:

otr-screen-14.png

15. Отново избери опция „ОК“:

otr-screen-15.png

16. Избери опцията Close, за да затвориш прозореца:

otr-screen-16.png

17. Избери опцията Validate Signature:

otr-screen-17.png

18. Готово! В меню Signature Panel вече можеш да видиш валидирани атрибутите на електронния подпис:

otr-screen-18.png

 • Като свалиш и инсталираш сертификата на електронния подпис, с който Yettel е подписал документите. Имай предвид, че ръчното инсталиране на сертификат изисква администраторски права на устройството, на което го инсталираш.

Детайли за цифровите сертификати, използвани от Yettel за подпис на документи в мобилното приложение Yettel

Root certificate:

 • Сериен номер: 00 94 CC 8B 17 B0 33 A3 60
 • Валиден от: 14:49:28 15/11/2019
 • Валиден до: 14:49:28 10/11/2039
 • Отпечатък SHA1: 76 F2 9C D8 47 CD DF 48 75 00 5F 08 E3 2A E9 A4 EF FA 4E 7F
 • MD5: 4C C7 80 1C B7 73 F7 C8 24 5C 23 A7 C5 10 AB 97

CRL certificate:

 • Сериен номер: 10 03
 • Валиден от: 16:31:02 19/11/2020
 • Валиден до: 16:31:02 16/11/2035
 • Отпечатък SHA1: DD CE B4 9C 5A 31 93 F4 D4 07 B4 56 7D E2 7F 5F 31 80 5B CE
 • MD5: 71 02 37 8C 7A E3 11 B3 B8 05 F4 04 68 6C 02 AA

Signing certificate:

 • Сериен номер: 10 00
 • Валиден от: 16:38:38 19/11/2020
 • Валиден до: 16:38:38 17/11/2030
 • Отпечатък SHA1: A5 ED B6 A1 9C 48 E0 43 82 AE C4 63 FF FD 99 DD 56 81 3B F9
 • MD5: 92 3D F5 37 57 1A 2A AB 82 49 66 FB C4 51 A1 1D

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-