Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Електронен Подпис в Digital Office

Въведение

Решението за подписване в Digital Office дава възможност за заместване на традиционния процес по връчване и подписване на документи на хартиен носител, като дигитализира и улеснява тяхното изпращане, получаване и подписване. Чрез Digital Office могат да се връчват и подписват дори документи, които представляват част от трудовото досие на работниците и служителите

Как подписваме документите за подновяване на план?

За да можем да осигурим моменталното изпълнение на твоята поръчка за подновяване на абонаментния ти план с избраните от теб условия, ние представяме изцяло дигитално преживяване. То изключва нуждата от подписване на договор на хартиен носител и го замества с изцяло електронно подписване от двете страни – от твоя страна като клиент и от страна на Yettel като предоставящ услугата.

Подписването от страна на Yettel става посредством електронен подпис чрез цифров сертификат (ЕПЦС). ЕПЦС дава сигурността, че документите, които подписваш с поредица от действия, извършени от теб в наш дигитален канал и потвърдени с еднократна уникална парола, получена на мобилния ти номер, са подписани електронно и от страна на Yettel, при това по начин, който осигурява достоверна дата и интегритет на документа.

Какво точно представлява електронният подпис на Yettel?

Електронният подпис на практика представлява математическа функция, получена след криптиране на информацията. Криптирането е с цел удостоверяване самоличността на изпращача, да се гарантира, че информацията в електронния документ не е променяна след поставяне на подписа, както и да се осигури, че точно този електронен документ съществува към даден момент. Това означава, че след като Yettel подпише документа и ти го достъпиш, той ще носи в себе си информация за точния момент на подписване. Всяка промяна на документа след поставяне на подписа ще го анулира и документът ще бъде невалиден. Това ти дава сигурност, че след приключване на процеса по подписване, съдържанието на документа ще остане непроменено и той ще има достоверна дата

Защо при отваряне на подписан документ със софтуер за PDF документи излиза предупреждение, че той е с непотвърден електронен подпис?

За да виждаш документа като валидно подписан, е необходимо да валидираш електронния подпис, с който Yettel го е подписал. Възможностите са две:

През менюто на твоя софтуер за работа с PDF документи. Можеш да видиш стъпките в детайли, описани по-долу:

1. Отвори документа и кликни на бутона Signature Panel:

2. Кликни с десен бутон на подписа и избери опцията Show Signature Properties

3. Избери опцията Show Signer’s Certificate:

4. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

5. Избери опцията Add to trusted certificates:

6. Избери опцията „ОК“:

7. Маркирай указаните чекбоксове и избери „ОК“:

8. Отново избери опция „ОК“:

9. От прозорец Signature Properties, избери опция Advanced Properties:

10. От прозореца избери опцията Show Certificate:

11. В дървовидната структура вляво избери най-горния ред и от табовете избери опция Trust:

12. Избери опцията Add to trusted certificates:

13. Избери опцията „ОК“:

14. Маркирай указаните чекбоксове и избери „ОК”:

15. Отново избери опция „ОК“:

16. Избери опцията Close, за да затвориш прозореца:

17. Готово! В меню Signature Panel вече можеш да видиш валидирани атрибутите на електронния подпис:

Като свалиш и инсталираш сертификата на електронния подпис, с който Yettel е подписал документите. Ръчното инсталиране на сертификат изисква администраторски права на устройството, на което го инсталираш.

Свали Сертификат

Детайли за цифровите сертификати, използвани от Yettel за подпис на документи в мобилното приложение Yettel

Root certificate:
Сериен номер: 00 94 CC 8B 17 B0 33 A3 60
Валиден от: 14:49:28 15/11/2019
Валиден до: 14:49:28 10/11/2039
Отпечатък SHA1: 76 F2 9C D8 47 CD DF 48 75 00 5F 08 E3 2A E9 A4 EF FA 4E 7F
MD5: 4C C7 80 1C B7 73 F7 C8 24 5C 23 A7 C5 10 AB 97
SHA256: 40:E9:14:DC:4E:2D:01:3A:C5:07:E4:5F:47:72:4C:C2:8F:D9:AC:2D:47:FE:FF:D7:5C:DA:6F:F9:91:51:1E:2B

Intermediate certificate:
Сериен номер: 10 06
Валиден от: 14:26:26 10/09/2021
Валиден до: 14:26:26 06/09/2036
Отпечатък SHA1: 17:AB:AD:1A:19:BF:47:51:83:3A:42:00:D7:17:86:2D:45:AC:EA:01
SHA256: 71:93:D2:03:BC:9C:B0:DD:C6:FE:A8:DC:D9:6A:77:B0:6B:08:27:15:D1:C8:76:BF:9C:46:21:05:6D:91:AC:6C
MD5: 8E:B6:18:E3:31:E4:37:2E:03:D1:4B:1F:08:C9:CC:F0

Signing certificate:
Сериен номер: 6001
Валиден от: 15:59:37 10/09/2021
Валиден до: 15:59:37 08/09/2031
Отпечатък SHA1: BC:67:58:F3:7E:FF:5F:CB:BA:90:2E:53:9D:A0:B6:1A:4A:CD:8A:34
MD5: 9D:CD:F1:3E:B1:83:0B:27:D3:AE:78:8F:C9:5A:C8:98
SHA256: 0C:E7:1D:A8:FB:27:49:15:A6:51:B7:E6:08:F5:08:7A:A4:AA:4B:8D:0A:38:FA:71:F7:4D:2D:D2:20:64:83:6A