Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Актуализиране на политиката за поверителност

Актуализиране на политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност е актуална към 01.05.2018 година. Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Теленор България“ ЕАД и „Теленор“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.
Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Yettel информира потребителите на Yettel портал за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща СМС или имейл на адреса на електронна поща на потребителя.
Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност на www.yettel.bg/privacy .