Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как събираме лични данни

Как събираме лични данни

При и по повод създаването на профил в Решението и неговото ползване, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Решението (напр. когато се автентикират в дадена дигитална услуга), а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Събираме данни директно от потребителите:

  • При създаването на профил в Решението и при влизане в него;

  • При промяна на потребителска парола;

  • При комуникация с потребителите във връзка с Решението.

Автоматично генерирани са:

  • Данните за настройките, които се задават по подразбиране, в случай че потребителите не са ги задали/променили;

  • Данните за потребител на електронни съобщителни услуги;

  • Данните за ползване на Решението.

Получаваме данни от трети лица:

  • Когато потребителите се автентикират чрез Решението или когато комуникират с Партньори във връзка с Решението, получаваме данни от тях;

  • Когато компетентни органи упражняват своите правомощия, получаваме данни от тях.