Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД

Решение yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава решението за идентификация на „Йеттел България“ ЕАД, достъпно на https://id.yettel.bg, което позволява лесна, сигурна и безпроблемна автентикация (вход) в дигиталните услуги на Yettel или на негови Партньори.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лице, което има създаден профил (акаунт) в Решението.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.

Дигитална услуга yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация.

Примери:

Дигитални услуги на Yettel са:

- мобилното приложение Yettel;

- уеб-порталът my.yettel.bg;

- бизнес порталът business.yettel.bg.

Партньор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.