Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

(изм. на 06.04.2023 г.) Тази Политика за личните данни е актуална към 06.04.2023 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

(изм. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Yettel информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни преди влизането им в сила, като:

  • публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на Yettel – www.yettel.bg; и

  • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) изпрати кратки текстови съобщения (SMS) или имейл (доколкото разполага с адрес на електронна поща) на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни; или

  • изпрати нотификация чрез приложението Yettel на тези от потребителите, които го ползват.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на Yettel.