Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

(Изм. на 06.04.2023 година) Добре дошли в мобилното приложение Yettel – официалното мобилно приложение на Йеттел България ЕАД.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Yettel. Затова за нас е важно потребителите да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация във връзка с използването на Приложението.

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Общите условия за ползване на мобилно приложение Yettel (налични в меню Общи условия от профила на потребителя), но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel.

(Доп. на 23.08.2019 година) Мобилното приложение Yettel използва решението за автентикация на Yettel България ЕАД, което позволява лесна, сигурна и безпроблемна автентикация (вход) в дигиталните услуги на Yettel и/или на негови Партньори. При и по повод неговото ползване Yettel ще обработва данни за потребителите съгласно Политиката за поверителност на решението за автентикация на Yettel България ЕАД.

(Изм. на 06.04.2023 година)Когато потребителите на Приложението ползват услуги на Йеттел (например електронни съобщителни услуги или Yettel TV ), те могат да управляват в него ползваните услуги, напр. да се информират за наличен кредит, оставащо потребление и/или текуща сметка, да заплащат месечни сметки, да зареждат предплатени карти, да активират допълнителни пакети и др. В тези случаи дданните на потребителите ще се обработват и съгласно Политиката за личните данни на Йеттел България ЕАД.

Тази Политика за поверителност се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод използването на приложението Yettel.

Yettel може да провежда кампании чрез Приложението (например, за предварително заявяване за покупка на устройство). В такива случаи Yettel ще обработва лични данни за потребителите и съгласно Политиката за личните данни при провеждане на кампании .

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на определени места в тази Политика за поверителност - са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за поверителност и не са изчерпателни.