Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение, както за Участниците в Кампании, така и за Yettel. Затова за нас е важно Участниците в съответната Кампания да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с правилата за провеждане и Условията на съответната Кампания на Yettel България ЕАД, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на Участниците, какви лични данни обработваме във връзка с участието/включването им в дадена Кампания, в това число дали предоставяме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Участниците в дадена Кампания имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Yettel събира и обработва във връзка с предоставяне на възможност за участие в Кампания и евентуалното разпределение на награди.

С оглед избягване на съмнение, разпоредбите на тази Политика, свързани с разпределение и получаване на награди, се прилагат доколкото в Условията на съответната кампания е предвиден награден фонд.