Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Колко време съхраняваме личните данни

Колко време съхраняваме личните данни

Yettel съхранява видеозаписите и снимките, създадени при осъществяването на видеонаблюдение толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, както и за изпълнение на задължения, произтичащи от действащото законодателство.

Материалите (видеозаписи и снимки) от видеокамерите се съхраняват до изтичане на сроковете, предвидени в Закона за частната охранителна дейност. След изтичане на тези срокове, материалите се изтриват/унищожават, освен ако са необходими за висящо досъдебно, съдебно или друго производство, или при постъпила жалба от физическо лице, която следва да бъде разгледана от Yettel.