Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как събираме лични данни при работа с доставчици

Как събираме лични данни при работа с доставчици

При избора на доставчици, както и за целите на сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши доставчици Yettel събира лични данни по различни начини.

В повечето случаи получаваме информация директно от лицата, за които се отнасят данните. Такива са например случаите, при които доставчиците – физически лица, представителите на доставчиците или техните лица за контакт ни предоставят информация за самите себе си.

Понякога обаче данните се предоставят на Yettel от трети лица, например когато:

  • служители на Yettel препоръчат даден доставчик и предоставят информация за негово лице за контакт; или

  • доставчиците предоставят информация за техните служители или за представители, лица за контакт или служители на техни подизпълнители;

  • компетентни органи, при упражняване на своите правомощия, предоставят информация за съответните лица;

  • (Доп. на 16.07.2024 година) Свързани лица предоставят на Yettel информация за техни доставчици при и по повод оценки/проверки за устойчивост, с оглед на което Yettel получава и данни за представители, лица за контакт или служители на тези доставчици.

При работа с доставчици Yettel събира лични данни и от:

  • публични регистри (напр. Търговски регистър и Имотен регистър);

  • уебсайтове на доставчици или на техни подизпълнители и

  • резултати в интернет търсачки.