Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за Посетителите на наши Обекти, така и за Yettel. Затова за нас е важно Посетителите да разбират защо и как обработваме тяхната информация при и повод извършването на автоматизиран анализ на човекопотока.

Настоящата Политика не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни какви данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на данни от Yettel.

Тази Политика се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод извършването на автоматизиран анализ на човекопотока. Те не се отнася за останалите случаи, при които Yettel обработва лични данни, които са предмет на съответните политики, публикувани на https://www.yettel.bg/privacy.

С цел по-голяма яснота и за удобство на Посетителите, на определени места в тази Политика може да са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва личните данни. Тези примери не са изчерпателни.