Бизнес интернет

Вие сте тук

Бизнес интернет е идеалното решение, както за малки и средно големи компании, така и за големи корпоративни клиенти.

С Бизнес интернет имате гарантирана скорост и качествена връзка към българското интернет пространство и международната глобална мрежа. Услугата се предоставя по наземен оптичен канал и включва възможност за предоставяне на публични статични IP адреси от адресното пространство, версия 4 (IPv4).

Основните предимства на Бизнес интернет са:

Гарантирана наличност от 99.6%, без разделяне на международния и националния трафик
Симетричен канал за достъп в съотношение 1:1 – download/upload
Без ограничение на използваните приложения
Гарантирана скорост и в двете посоки – download/upload
Денонощна поддръжка, 7 дни в седмицата
Статични IP адреси


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Можете да получите услугата Бизнес интернет при наличие на техническа възможност за предоставяне на услугата до Вашия офис и с максимален капацитет до 1 Gbps.