Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Планове
Бизнес услуги
Бизнес контакти

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Feb 16, 2024, 8:44:31 AM

Счетоводство и финанси – всичко в едно.
Иновативни решения на цени от 15,99 лв. без ДДС / месец.

Онлайн софтуер, който осигурява 360° мониторинг и управление на финансите във Вашия бизнес. Платформата разполага с модули за фактуриране, счетоводство, ТРЗ, склад и други.

Технологията OCR (Optical Character Recognition) позволява автоматизирано рaзчитане на фактури и генериране на платежни нареждания. Това подобрява ефективността и точността на работата, спестява време и усилия.

Една платформа за управление и достъп до всички банкови сметки

Без ръчно писане на документи

Автоматично извличане на данни от документи (OCR)

Високо ниво на сигурност и защита

24/7 техническа поддръжка

30-дневен безплатен тестови период

Приложения

Производство

Ефективно управление на финансовата отчетност на производството и оптимизация на процесите.

Обхваща всички финансови аспекти на бизнеса – фактуриране, счетоводство, проследяване на плащания и администриране на осигурителните и трудови отношения. Предлага централизирано управление, ефективност и по-голяма прозрачност.

Търговия

OCR фунkция, която автоматизира и оптимизира процеса по въвеждане и обработка на приходни и разходни документи. Разчитане на данни от фактури, бързо създаване на записи и търсене в текстовете на документите. Подобрява ефективността и точността на работата, спестява време и усилия. Автоматичен трансфер на поръчки и издаване на фактури при онлайн търговия.

Услуги

Интелигентни инструменти за издаване на персонализирани фактури, както и периодични такива, за лесна връзка със счетоводството. Обработка на документи, свързани с трудовите отношения на работещите и тяхното осигуряване. Проследимост на фактури за бъдещи и минали задължения и вземания, бизнес отчети. OCR технология за извличане на информация от фактури.

Счетоводни кантори

Лесен онлайн достъп отвсякъде, без нужда от инсталация. Автоматичното извличане на информация за движение на парични потоци облекчава работата на счетоводителите. Вашите клиенти могат да използват платформата за издаване на фактури. По този начин се спестява време и ресурс за предаване на документи от управляващия юридическото лице към счетоводителя. OCR технология за разчитане на цялостна информация от фактури.

Smart accounts - Форма за запитване

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас, за да изготвим заедно Вашата персонализирана оферта.

...

Благодарим ви за запитването! Ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Error image
Възникна грешка
Моля, изчакайте докато обработим вашето запитване.

Въпроси и отговори

За какво се използва услугата? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Услугата обслужва финансовите и счетоводните нужди на юридически лица. Автоматизирано е категоризирането на приходни и разходни транзакции, изчислява данъчни и здравно-осигурителни задължения, подготвя декларации, платежни и финансови отчети.

От кого е разработена услугата? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Услугата е разработена и се предоставя от компаниите „Клауд Тек“ ООД и „Айрис Солюшънс“ ООД. Иновативни софтуерни компании, чиято дейност по предоставяне на платежни услуги е регулирана от Българска Народна Банка.

Какво означава, че софтуерът е облачно-базиран? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Софтуерът се използва изцяло онлайн и няма необходимост от инсталация на компютър.  Работи 24/7 и е достъпен от компютър, таблет и/или телефон.

За кого е подходящ софтуерът? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Софтуерът е подходящ за юридически лица, които развиват дейност в България и трябва да организират своите финанси, парични потоци, данъчни и здравно-осигурителни задължения и годишни отчети. Онлайн услугата предлага автоматизирано фактуриране, следене на движение по банкови сметки, автоматизирана категоризация на приходни и разходни документи, изчисляване  на бюджетни плащания, управление на заплати и осигуряване на служители, управление на неограничен брой юридически лица, работа в екип и други улеснения за бизнеса.

Кой има достъп до профила и фирмената информация? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Достъпът до информацията за всяко юридическо лице се определя само и единствено от администратора, който е закупил конкретния абонамент. Той може във всеки момент да добавя и скрива информация и функционалности, които служителите му виждат. Всеки потребител има предварително зададена роля, която контролира неговият достъп и отговорности.

Къде и как се съхраняват данните? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Всички данни се съхраняват сигурно на сървъри на Amazon на територията на Европейския Съюз. Спазват се всички добри практики за криптиран пренос и съхранение на данни в облака на най-високо ниво.