Смарт Мониторинг

Вие сте тук

Смарт Мониторинг е верният партньор в оптимизиране разходите на бизнеса Ви. Услугата предлага ефективно решение за дистанционен мониторинг на консумацията на ток, газ, вода, топлоенергия и налягане. Смарт Мониторинг Ви помага да откривате навреме течове, кражби и завишена консумация. Услугата изпраща нотификации при засечени нетипични нива на консумация директно на Вашия смартфон или таблет. Така можете да следите потреблението си отвсякъде чрез приложението на услугата или удобния web портал.

Електричество

Профил на консумация и оптимизиране на месечните разходи.

Вода

Откриване на течове и нетипично потребление.

Топлоенергия и налягане

Откриване на течове и наблюдение на разходите.

Газ

Решение за измерване и сигнализация за високо или ниско налягане.

Бързо откриване на нетипична консумация - алармиране при високи/ниски нива на консумация
Прецизно дистанционно отчитане
Отчитане на устройства с труден достъп
Откриване на повредени устройства или аварии
Възможност за дистанционно управление - включване и изключване на електро захранването


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата Ви позволява да спестите средства като следите потреблението си и идентифицирате потенциал за оптимизиране на консумацията, както и да предотвратите евентуални кражби, теч или да забележите аварии или повредени устройства. Можете да наблюдавате различни желани от вас параметри на средата и базирано на събраната и обработена от платформата информация да анализирате и коригирате своевременно техните стойности.

Монтажът ще бъде извършен в рамките на 10 работни дни след подписване на договор.

Ние Ви предлагаме иновативна платформа за наблюдение, способна да Ви алармира чрез мобилно приложение и имейл при наличие на отклонение от зададена прагова стойност на мониторираните величини, например - теч, висока консумация, ниска консумация, ниско налягане, ниво или висока или ниска температура във Вашия офис, сграда, склад или фабрика. Можете да изтеглите приложението за Android или iOS. В допълнение Ви предлагаме и удобен интерфейс.

Нашите устройства са CE сертифицирани lower power дейта логъри поддържащи GSM и NBIoT технологии за пренос на данни. В допълнение са преминали едногодишен пробен период в мрежата на Софийска Вода и множество международни доставчици на услуги .

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 24 месеца.
Услугата Смарт Мониторинг се предоставя в партньорство с трето лице и във връзка с това, „Йеттел България“ЕАД не носи отговорност за наличието на приложението и съхраняваната в него информация, за функциите или съдържанието на или в приложението.