Business Total 23

Абонаментни планове Business Total Ви дават всичко, което Ви е необходимо за Вашия бизнес – неограничени минути за разговори
Пакет МВ общо за България и ЕС Валидност Активация Цена*
Добави 150 150 До края на отчетния период

САМО от територията на България, през turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство или през приложението YettelApp.
По всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

0.83 лв.
Добави 1500 1500 До края на отчетния период 3.33 лв.
Добави 6000 6000 До края на отчетния период 8.34 лв.
Пакет
МВ общо за България и ЕС
150 MB
Валидност До края на отчетния период
Активация

САМО от територията на България, през turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство или през приложението YettelApp.
По всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

Цена* 0,83 лв.
Избери

 

Пакет
МВ общо за България и ЕС
1500 MB
Валидност До края на отчетния период
Активация

САМО от територията на България, през turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство или през приложението YettelApp.
По всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

Цена* 3,33 лв.
Избери

 

Пакет
МВ общо за България и ЕС
6000 MB
Валидност До края на отчетния период
Активация

САМО от територията на България, през turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство или през YettelApp
По всяко време на съответния отчетен период, с изключение на деня на фактуриране и в случай, че не е активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

Цена* 8,34 лв.
Избери

* Посочените цени и условия са без ДДС.

* Потреблението на допълнителен пакет Добави започва след изразходване на включените на месец MB в абонаментния план или изразходване на MB от вече активен друг допълнителен пакет за мобилен интернет.

Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на данни в роуминг в Зона ЕС и в България е 1KВ.

Тарифиране и отчитане на минути

Посоченият брой минути на месец в абонаментните планове Business Total могат да се използват както за национални разговори, така и за изходящи разговори в роуминг в Зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в Зона ЕС.
Входящите обаждания в роуминг зона ЕС не се таксуват и не черпят от включените в абонаментния план минути.
Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Първият / последният месечен абонамент и включените минути за избрания абонаментен план се предоставят в пропорционален размер, в зависимост от дните, оставащи до края на отчетния период, съответно до прекратяване ползването на плана.
Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифиране и отчитане на MB:

Включените MB (национални и ЕС) на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените МВ в избрания абонаментен план се предоставят в пълен размер още през първия отчетен период, независимо от дните, оставащи до края му.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. Абонаментите планове са несъвместими с частен APN/BlackBerry услуга.
Минималното първоначално/последващо тарифиране на данни 1/1 КВ (килобайт).

Включени МВ общо за България и ЕС

След изчерпване на включените МВ в плана, скоростта на интернет връзката пада до 64 кbps за целия интернет трафик.
На територията на България - след изчерпване на включените в абонаментния план МВ клиентът ще бъде автоматично препращан към landing page, където ще може да си закупи пакети Добави или да премине на ниска скорост.
В Зона ЕС - когато клиентът ползва планове Business Total със споделени пакети МВ за България и ЕС, при изчерпване на МВ в роуминг клиентът ще бъде препращан автоматично към landing page където ще може да си закупи пакети за роуминг ЕС или да премине на ниска скорост.