Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Планове
Бизнес услуги
Бизнес контакти

С какво можем да помогнем?

Достъп до роуминг на едро

Lp-banner-business-roaming-april23-new-kv.png

.

.

.

.

Ред, по който предприятие („Предприятие искащо достъп“), оправомощено съгласно българския Закон за електронните съобщения, ще получи Споразумение за предоставяне на роуминг достъп на едро с Yettel България ЕАД („Yettel“):

Достъп до роуминг на едро:

  • Предприятието, искащо достъп, има възможност да се запознае с „Типовото предложение за предоставяне на достъп до препродажба на роуминг на едро“ и „Типовото предложение за предоставяне на пряк роуминг достъп на едро“ на Yettel на тази уеб страница и в случай че прояви интерес, да се обърне към посоченото лице за контакт на адрес: roaming@yettel.bg;
  • В случай че искането за достъп е основателно по смисъла на регулаторните изисквания, Yettel ще предостави на предприятието, искащо достъп, информацията, необходима за започването на преговори за предоставяне на съответния вид достъп.
  • Yettel ще предостави на всички предприятия, които отговарят на условията за предоставяне на роуминг достъп на едро, проект на споразумение за съответния вид достъп. Преди предоставянето на примерното споразумение за предоставяне на достъп до роуминг на едро, Yettel ще изпрати на предприятието, искащо достъп, Споразумение за конфиденциалност, което следва незабавно и без неоснователно забавяне да бъде разгледано, коментирано и подписано.
  • Ако предприятието, искащо достъп, желае сключването на Споразумение за предоставяне на достъп до роуминг на едро с Yettel, предприятието трябва да потвърди своя интерес и да предостави прогноза за очаквания роуминг трафик, обхващащ първите 12 месеца след пускането на услугата.
  • Относно предоставянето на пряк роуминг достъп на едро, успоредно с началото на преговорите между Yettel и предприятието, търсещо достъп, двете страни трябва да предоставят своите версии на отделните приложения към споразумението за предоставяне на достъп до препродажба на роуминг, базирани на GSMA AA.14 и IR.21 в напълно завършен вид, за да се осигури навременна подготовка на ИТ системите и мрежовата инфраструктура.
  • Предприятието, търсещо достъп, трябва да предостави на Yettel банкова гаранция, която е предпоставка за влизане в сила на Споразумението за предоставяне на достъп до роуминг на едро.

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-