Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on Jan 25, 2024, 4:52:14 PM

Бъди спокоен със Смартфон протект

Представял ли си си какво би правил без смартфона, таблета или някой от смарт аксесоарите ти? Без тях е трудно, защото с тях вършиш много неща едновременно. Това, че непрекъснато са ти в ръцете, означава, че по-лесно може да ги счупиш или да бъдат откраднати. А когато стане нещо такова, няма връщане назад.

Ние знаем всичко това и ти предлагаме Смартфон протект - застраховка за твоето ново устройство. Можеш да си я вземеш от Yettel, за да ти е по-спокойно и да не се тюхкаш, когато телефонът ти усети земното притегляне или попадне в чужди ръце против волята ти.

Смартфон протект се предлага в два варианта с различно покритие:

Смартфон протект покрива:

 • Случайна повреда (например счупване на екрана или намокряне)
 • Умишлена, злонамерена повреда, причинена от някой друг.
подаръче

Първата месечна премия е безплатна за клиента. Това означава, че първият пълен месечен застрахователен период е безплатен и не се дължи месечна премия за него.

Какво ти осигурява застраховката:

Какво е покритието:

глобус

Покритие в целия свят

тикче

Покритието започва да тече веднага след сключване на застраховката.

изход

Месечни застрахователни периоди, срещу заплащане на месечна застрахователна премия, с максимален срок на застрахователния договор от 5 (пет) години.

Как и кога се сключва застраховката

 • Ако си клиент, който използва абонаментен план за мобилни услуги от Yettel и закупиш ново смарт устройство или сключиш договор на лизинг за такова със сключване на нов или подновяване на съществуващ абонаментен договор за мобилна услуга.
 • В момента на покупката/предоставянето на лизинга или най-късно до 180 дни след това.
 • На място в магазин на Yettel.
 • С подписване на застрахователен договор.
 • От разстояние, чрез онлайн магазина на Yettel. При сключване на застраховка за устройство от разстояние се прилагат, в допълнение на разпоредбите на Кодекса за застраховането, и разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. При поръчка на застраховка за устройство онлайн потребителят получава чрез куриер своята полица, заедно с прилежащите ѝ документи, включително Информационния документ за застрахователния продукт, Общите условия за застраховка на устройство „Смартфон протект“ и „Смартфон протект +“, преддоговорната информация по Кодекса за застраховането и ги подписва собственоръчно, при получаването им и където е необходимо. Застрахователна полица, сключена чрез Онлайн магазина на Yettel, може да бъде прекратена по всяко време чрез подаване на заявление в който и да е търговски обект на Yettel, вкл. преди и след законоустановения 14-дневен срок за отказ от договор за финансова услуга, сключен от разстояние.

Информация за премията и застрхователя

 • Месечната премия зависи от стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Yettel и избрания застрахователен продукт.
 • Месечната премия се включва в месечната фактура от Yettel за телекомуникационните услуги. За премията се прилагат същите условия и срокове за плащане.
 • В случай на одобрена щета, се заплаща самоучастие при получаване на ремонтираното или подменено устройство.
 • Размерът на самоучастието зависи от стандартната цена на устройството без абонамент за услуги от Yettel. Той е предварително ясен при сключване на застрахователния договор
 • Месечната застрахователна премия, дължимият данък застрахователна премия (2%) и размерът на самоучастието при щета ще бъдат посочени във Вашата полица.

Чъбб Юръпиън Груп СЕ (Chubb European Group SE) е европейско застрахователно дружество (SE), съществуващо и опериращо съгласно разпоредбите на френския Кодекс за застраховане, вписано в Регистъра на търговията и дружествата в Нантер с регистрационен номер 450 327 374 и с регистриран офис в Република Франция, Ла Тур Карпе Дием, Плас де Корол 31, Еспланад Норд, Курбевуа 92400.

Чъбб Юръпиън Груп СЕ е водещ европейски застраховател в сферата на застраховането на устройства. Има повече от 15 години опит в програми за защита на устройства и работи с редица европейски мобилни оператори. Чъбб Юръпиън Груп СЕ осъществява своята застрахователна дейност на територията на Република България на базата на свободата на предоставяне на услуги чрез унгарския си клон Чъбб Юръпиън Груп СЕ Мягярорзаги Фьоктелепе (Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe).

Смартфон протект се предлага чрез „Йеттел България“ ЕАД като застрахователен агент на Chubb European Group SE, както и чрез търговски партньори на Yettel в качеството им на посредници предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Основната дейност на „Йеттел България“ ЕАД е предоставянето на електронни съобщителни услуги и продукти. „Йеттел България“ е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6. „Йеттел България“ ЕАД е вписано в регистъра за застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, воден от Комисията за финансов надзор, последната с административен адрес в гр. София, ул. „Будапеща“ № 16.

*Повече информация за Застрахователя и неговата Политика за защита на личните данни е налична на: www.chubb.com и https://www.chubb.com/uk-en/footer/privacy-policy-bulgaria.html.

 • В случай на Кражба, Повреда в резултат от опит за Кражба, или злоумишлена Повреда: В рамките на 48 часа от установяването на Кражбата, Повредата в резултат от опит за Кражба, или злоумишлената Повреда трябва да уведомиш полицията и да вземеш официален документ, в който е описано кое устройство е обект на посегателството. Този документ ще послужи пред застрахователя.
 • В случай на Кражба: Да уведомиш Yettel чрез Отдела за обслужване на клиенти на номер 123 (089 123), за да ограничим изходящите повиквания от SIM картата.Във всеки случай на претенция по застраховката: да уведомиш застрахователя на номер 123 (089 123) и да подпишеш формуляр за регистриране на претенция в рамките на 7 (седем) работни дни след откриване на Кражбата или Повредата, по посочения в Общите условия ред
 • В случай на Повреда: да предадеш повреденото устройство своевременно (в срок от 7 дни, считано от датата на подписването на формуляр за регистриране на претенция)
 • След одобрение на претенцията ти, да посетиш магазин на Yettel, за да подпишеш необходимите документи и вземеш твоето поправено, ново или подменено устройство. В случай че е необходима подмяна по преценка на Застрахователя, Застрахователят ще ти предостави друго устройство със същата марка и модел или устройство различна марка и модел, но с възможно най-сходни характеристики, в идеално работно състояние и с идеална функционалност и безупречен външен вид, удостоверено и тествано от производителя.

Често задавани въпроси

Като Регистриран потребител

 • Вземаш си нов смартфон, таблет или смарт аксесоар (при заплащане на цена в брой/предоставянето на лизинг) от магазин на Yettel или чрез онлайн магазина ни Yettel.bg
 • Избираш си Смартфон протект или Смартфон протект + и сключваш застраховката. Застраховка можеш да сключиш в магазин на Yettel или чрез онлайн магазина на Yettel. Устройството трябва да е от тези, за които предлагаме застраховка.
 • Ако се случи инцидент със застрахованото устройство, обаждаш се на номер 123, за да заявиш претенция (щета) към застрахователя. Виж по-долу в секция Предявяване на претенция (щета).
 • В някои случаи се налага и предоставяне на документи изискани от застрахователя. Например, Протокол от полицията, ако е злоумишлена повреда.
 • След като си получил положителен отговор за щетата по телефона, занасяш счупеното устройство в магазин на Yettel. На място в магазина подписваш всички документи по претенцията. При желание ще ти предоставим и резервно устройство, което да ползваш, докато тече ремонта. Трябва да си заплатил всички премии, дължими към този момент.
 • Оторизираният сервиз на Yettel ще ремонтира твоето устройство в рамките на 30 дни, а ти можеш да следиш статуса на твоята заявка за ремонт лесно и удобно онлайн.
 • Когато всичко е готово, минаваш да си вземеш отремонтираното или подменено устройство от магазина, в който си оставил счупеното. Трябва да заплатиш съответната сума за самоучастието.

Документът, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования. Полицата, по силата на която застрахователят приема да носи определени покрития/рискове срещу определена цена/премия и самоучастие и да обезщети ползващия се, съобразно понесените вреди. Полицата съдържа конкретните параметри на застраховката и има уникален номер за всяко едно застраховано устройство. Полицата се сключва писмено или с електронни средства и е част от застрахователния договор, който включва и други документи като Общи условия, Добавъци и др.

Полицата може да се сключи и до 180 (сто и осемдесет) календарни дни след покупката/лизинга на ново устройство. В тези случаи устройството трябва да е неповредено и напълно работещо, което се доказва чрез представяне му в магазин на Yettel при сключването на полицата или при поискване от страна на Застрахователя.

Рисковете, чието непринудено възникване се покрива от застрахователната полица в рамките на периода на застраховката.

Покритията на двата продукта Смартфон протект и Смартфон протект + са различни. Покритието на Смартфон протект + включва и риска Кражба - грабеж, взлом или джебчийство, в допълнение на рисковете покрити в Смартфон протект - Случайна и Злоумишлена повреда.

"Случайна повреда" или "Повреда" означава всяка внезапна или непредвидима физическа повреда или инцидентно унищожаване на устройството, което препятства неговото правилно опериране. Това включва и повреда, когато устройството е било в контакт с вода, влага и други течности, както и в случай на изпускане от ръка.

Злоумишлена повреда е, когато някой неоторизиран от застрахования да ползва устройството го повреди злоумишлено.

„Кражба“ означава изключително кражба чрез грабеж, взлом или джебчийство.

Злоумишлено увреждане и Кражба се доказват с представяне на протокол от полицията. Клиентът трябва да обяви в полицията за инцидента до 48 ч. от случването му. В протокола задължително трябва да има попълнени данните на увреденото или откраднато устройство - IMEI или сериен номер.

Застраховката не покрива събития като:

 • Кражба, ако си избрал Смартфон протект;
 • Пропуснати ползи и допълнителни такси в следствие на неправомерно използване на устройството
 • Загуба на устройството, различна от кражба
 • Ремонти или подмяна според гаранцията на производителя или доставчика
 • Повреда или загуба в резултат на износване, почистване, ремонт от неоторизирано лице, атмосферни условия и т.н.;
 • Повреда, която не засяга работата на устройството (напр. драскотини по гърба)
 • Загуба или повреда в резултат от умишлено действие или небрежност от страна на застрахования или от страна на упълномощен от него ползвател на устройството;
 • Загуба или повреда, възникнала когато устройството е оставено без надзор на публично място.

Пълната информация какво се покрива и съответно какво не се покрива се намира в:

Период, през който застрахователят покрива застрахователния риск. Застрахователният период при Смартфон протект и Смартфон протект + е 1 месец и е равен на отчетния период за абонаментния договор с Yettel.

Застрахователните договори са с максимален срок от 5 години и могат да се прекратят по всяко време от застрахованото лице и в случаите, предвидени в Общите условия.

Месечна парична сума или още цена на застраховката, която застрахованият дължи на застрахователя.

Премията се заплаща месечно, при условията и срока на заплащане на абонамента към Yettel.

След подписване на застрахователната полица, покритието започва да действа веднага, но премия до началото на следващия отчетен период не се дължи от застрахования.

Парична сума, която се дължи, ако настъпи застрахователно събитие и одобрена претенция (щета) и трябва да бъде заплатена от застрахования при получаването на ремонтираното или ново устройство.

Сумата по самоучастието е посочена в застрахователната полица. Заплаща се от клиента преди ремонтираното или подменено устройство да бъде предоставено на място в магазин на Yettel.

Настъпване на събитие, което поражда задължение на застрахователя да предостави обезщетение по застраховката.

Претенция към застрахователя може да се предяви както от застрахования, така и от всяко лице, което е изрично писмено упълномощено и което познава данните по полицата и обстоятелствата по претенцията.

Заявяването на щета става чрез обаждане на номер 123 (089 123) от 10:00 до 19:00 ч., в работни дни, където служител от Отдела за обслужване на клиенти ще съдейства и прехвърли обаждането към Администратора на претенции. Пълна информация за Администратора на претенции е налична в Общите условия(в сила от 20.04.2022).

Веднага щом е възможно, но не по-късно от 7 (седем) работни дни след настъпването на застрахователното събитие, трябва да бъде посетен и магазин на Yettel. Там ще бъде предоставен за подпис формуляр за регистриране на претенция, обобщаващ ключовите данни от полицата и обстоятелствата за претенцията, предоставени по време на разговора с администратора.

Застрахователят няма да одобри повече от 2 претенции в рамките на 12 месеца.

Ремонтирано или ново устройство се получава от клиента, ако всички дължими премии и самоучастието са платени.

Промяна в първоначалното покритие, за което е сключена полицата не се предлага. След сключването на застрахователния договор не може да се премине от Смартфон протект към Смартфон протект + или обратно.

Единствената промяна, която може да се случи по активна полица е с подписването на Добавък, който се сключва при промяна на устройството, което ползва клиента поради определени обстоятелства (например подмяна на устройството след одобрена претенция за Кражба).

Застрахователната полица може да бъде прекратена по всяко време с писмено изявление на застрахования в магазин на Yettel.

Приложимо право и закон

Приложимото право при сключването на застрахователна полица, вкл. и при установяването на търговски отношения преди сключването на полицата, е това на Република България. При предоставянето на застраховки от разстояние се прилагат специалните към сферата закони, а именно Кодекса за застраховане и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Език

Езикът за комуникация, както и на застрахователната полица и прилежащите ѝ документи, е български.

Подаване на жалби

Ако не сте доволни от услугата, може да подадете жалба, като се обърнете към:

 • „Йеттел България“ ЕАД, на адрес: гр. София 1766, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6, или на yettel.bg ( https://www.yettel.bg/bg/private/online-request ).
 • Комисията за финансов надзор (“КФН”) за съдействие, ако не сте удовлетворен от отговора на жалбата, подадена чрез „Йеттел България“ ЕАД. Данните за контакт с КФН са: адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16; e-mail: delovodstvo@fsc.bg; website: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/zhalbi/.
 • На територията на Република България споровете, свързани с предоставянето на застрахователни услуги, могат да бъдат разгледани извънсъдебно в производство по алтернативното решаване на спорове /АРС/ пред секторната помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите или чрез медиация.
 • При сключване на застраховка от разстояние можете да подадете жалба и до Комисията за защита на потребителите („КЗП‘). Данните за контакт с КЗП са: адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" №1, ет. 3, 4 и 5, е-mail: info@kzp.bg.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.04.2022 г. влиза в сила нова редакция на Общите условия за застраховка на устройство „Смартфон протект“ и „Смартфон протект +“, която може да видите тук. Новата редакция съдържа изменения във връзка с възможността да закупите застраховката чрез онлайн магазина на Yettel. Новата редакция съдържа изменения във връзка с промяна на името „Теленор България“ ЕАД на „Йеттел България“ ЕАД . Новата редакция на Общите условия ще има действие за клиенти, сключващи договор за застраховка или анекс към съществуващ договор, считано от 20.04.2022 г.

В случай, че имате въпроси относно новата редакция на Общите условия, молим да се свържете с нас адрес: гр. София 1766, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, или на yettel.bg (https://www.yettel.bg/bg/private/online-request)

С уважение,

Екипът на Yettel

За пълна информация прочети Общите условия (в сила от 20.04.2022), Информационния документ за застрахователен продукт (в сила от 20.04.2022) и Политика за защита на личните данни на Yettel, които са валидни за двата застрахователни продукта Смартфон протект и Смартфон протект +.

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-