Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Предплатен пакет Yettel 15 лв.

Назад

Вие сте тук

15,00 лв.

15 000 MB за първите три дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 15 000 MB за 30 дни;
500 минути към всички национални мрежи в България;
1000 минути към всички национални мрежи в България;
3 лева кредит

С предплатен пакет Yettel 15 лв. ползвате предплатен план Yettel с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва:

При активиране на картата

До 31.07.2023 получавате:

3 лв. кредит валиден за срок от 60 дни след активацията;
15 000 MB за първите три дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 15 000 MB за 30 дни;
500 минути към всички национални мрежи в България.
1000 минути в мрежата на Yettel в България.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.

За настоящия предплатен пакет не могат да бъдат закупувани и активирани допълнителни пакети.

Националните минути включени в предплатената карта не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Пакетът не включва услуги в роуминг.

Цени: Разговори към всички национални мрежи 0,45 лв./мин.; разговори към 5 номера от група За приятели: 0,29 лв./мин.; SMS към национални мрежи: 0,29 лв./SMS; SMS към международни мрежи зона ЕС 0,14 лв./SMS. Пренос на данни в България: 0,01 лв./MB. Всички останали услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети, публикувана на Yettel.bg.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

С активирането на предплатената си карта вие ползвате предплатен план Yettel заедно със съответните условия при активирането й, и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата.

Ако ползвате предплатен план Yettel, ползвате и промоционални условия при всяко направено презареждане на картата, както следва (валидно от 15.05.2023 до 31.07.2023)

След активация на пакета се предоставят допълнителни 15 000 MB за ползване в България, валидни за срок от 3 дни или до тяхното изчерпване, което настъпи по-рано. След изтичането на срока от 3 дни или изчерпването им, потребителят ще започне да използва предоставените 15 000 MB със срок за ползване от 30 дни в мрежата на Yettel в България.

Условия при активиране на предплатен стартов пакет Yettel 15 лв. и презареждане на предплатен план Yettel

Такса
Национални минути
Yettel мобилни минути
МВ за ползване в България*
Валидност на минутите и MB
При активиране на картата
Такса -
Национални минути 500 мин
Yettel мобилни минути 1000 мин
МВ за ползване в България* 15 000 MB
Валидност на минутите и MB 30 дни
При презареждане от 10 до 14.99 лв.
Такса 9 лв.
Национални минути 200 мин
Yettel мобилни минути 200 мин.
МВ за ползване в България* 5 000 MB
Валидност на минутите и MB 20 дни
При презареждане от 15 лв. или повече
Такса 9 лв.
Национални минути 600 мин
Yettel мобилни минути 600 мин
МВ за ползване в България* 20 000 MB
Валидност на минутите и MB 20 дни

При презареждане с най-малко 10 лв., ползвате следните условия при всяко направено презареждане на картата (валидни от 15.05.2023 до 31.07.2023).

Националните минути включени в предплатената карта не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700.
Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Yettel - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 10 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Активиране на допълнителни пакети

За Предплатен стартов пакет Yettel 15 лв. не могат да бъдат закупувани и активирани допълнителни пакети.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Достъп до 4G/LTE мрежата на Yettel
Първоначално предоставените при активация на картата 15 000 MB + 15 000 MB се ползват в мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България.
Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
- Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в България;
Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България.
Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Yettel с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план на Yettel
Предплатен план Приятели
Предплатен план Yettel

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периода на валидност на кредита, съответно на картата, в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума на презареждането) от 6.00 лв. до 9.99 лв. Презареден кредит (сума на презареждането) от 10.00 лв. или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или съответно на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Валидността на кредита от 60 или 90 дни, започва да тече от момента, в който презареждането е направено успешно и е получено уведомително съобщение. Валидността на кредита изтича на упоменатите дата и час в съобщението.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита. При проверка на валидността на кредита през My Menu, мобилно приложение My Yettel или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.), вие ще получите информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата можете да получите от Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123 (цена на обаждане 0,15лв.) и опцията „Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ (цена на обаждане 0,15лв.).