Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Влизане в сила и актуализиране на настоящата политика

Влизане в сила и актуализиране на настоящата политика

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Теленор България“ ЕАД и „Теленор“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

Тази Политика е последно актуализирана на 15.08.2018 година и е в сила от 20.08.2018 година.
Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на препоръчаните лица, на кандидатите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Yettel информира кандидатите за измененията или допълненията на тази Политика в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като:

  • публикува актуализираната Политика на интернет страницата на Yettel – www.yettel.bg ; и

  • уведоми кандидатите, като им изпрати по електронна поща линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика.
    Препоръчително е кандидатите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика на интернет страницата на Yettel.