Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Колко време съхраняваме личните данни на кандидатите препоръчаните лица и кандидатите

Колко време съхраняваме личните данни на кандидатите препоръчаните лица и кандидатите

Yettel съхранява личните данни на препоръчаните лица и кандидатите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

По отношение на кандидатите, които не са станали служители на Yettel и:

  • са дали своето съгласие за това, предоставените лични данни, като автобиография, мотивационно писмо и препоръки се съхраняват за максимален срок от 2 години, считано от края на календарната година, през която са кандидатствали за работа.

  • не са дали своето съгласие за това, предоставените лични данни, като автобиография, мотивационно писмо и препоръки се унищожават/заличават непосредствено след приключване на подбора за позицията, за която са кандидатствали.

Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за препоръчаните лица и кандидатите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.